medicton_logo2013

Společnost Medicton Group se zabývá vývojem a výrobou speciálních asistivních pomůcek pro handicapované osoby, diagnostických přístrojů pro včasnou detekci specifických vývojových poruch učení a dalších speciálních přístrojů založených na technologii sledování očních pohybů.

bar-0

Handicapovaní

Kompenzační pomůcka I4Control umožňuje ovládání počítače i lidem s vážným poškozením pohybového aparátu.

bar-1

Diagnostika

Přesný záznam očních pohybů je jednoduchým a spolehlivým základem diagnózy řady stavů a odchylek.

bar-2

Marketing

Analýza očních pohybů spolehlivě odhalí přitažlivost, přehlednost a srozumitelnost marketingové komunikace či uspořádání obchodu.

bar-3

Výzkum

Modulární koncepce řešení I4Tracking umožňuje jeho začlenění či úpravu pro využití v široké škále aplikací.

logo

©2013 Medicton Group s.r.o.

T: +420 233 338 538

E: info@medicton.com

W: www.medicton.cz